Biologiske analyser

Det Nationale Biobank Laboratorium tilbyder biokemiske og immunologiske biomarkørmålinger, såvel som DNA-oprensning og genetiske analyser

Alt håndteres automatisk ved hjælp af 8 high-throughput Hamilton STAR robotter. De mest populære analyser er:

 • DNA-oprensning fra fuldblod og buffy coat, op til 1200 prøver pr. dag
 • DNA-koncentrationsbestemmelse og -normalisering
 • Biomarkøranalyse, op til 6000 prøver pr. dag, oftest kørte:
  • Hæmoglobin A1c (HbA1c)
  • Total kolesterol
  • HDL kolesterol
  • LDL kolesterol
  • Triglycerider
  • Højsensitiv CRP
  • Kreatinine
  • Natrium
  • Kalium
  • Klorid

Derudover foretager robotterne også generel prøvehåndtering.

Danmarks Nationale Biobank anvender avancerede robotter til prøvehåndtering.
Danmarks Nationale Biobank anvender avancerede robotter til prøvehåndtering.