Vores biologiske prøver

Danmarks Nationale Biobank lagrer millioner af biologiske prøver, som kan udleveres til konkrete forskningsprojekter.

Mange prøver stammer fra forskningsprojekter eller nationale screeninger. Det betyder at data på donorer og screeningsresultater ofte er tilgængelige. Derudover vil man som forsker kunne linke til data om eksempelvis donors alder, køn, diagnose og operationsprocedurer via det Nationale Biobankregister.

Overblik over biologiske prøver og diagnose i Danmarks Nationale Biobank

Biologiske prøver i Danmarks Nationale Biobank
Serum 4.200.000
Filterpapir blodprøver (bl.a. PKU-kort) 2.200.000
Plasma 1.300.000
Fuldblod 560.000
DNA 510.000
Urin 310.000
Blodkoagel 188.000
Fostervand 70.000
Spyt 70.000
Buffy coat 60.000
Navlestrengsblod 60.000
Proteiner fra filterpapir blodprøver 50.000
Spinalvæske 30.000
DNA fra fæces 20.000
Perifert blod mononukleære celler (PBMC) 1.500
Brystmælk 600
I alt 9.630.100

 

Prisliste for DNBs ydelser (DKK ex. moms) Prøveantal Pris
Fremfinding af prøver fra manuelt lager Under 500

500 og over
30,-

25,-
Fremfinding af prøver fra automatiseret lager   10,-
Pipettering af prøver - automatiseret Under 500

500 og over
30,-

20,-
DNA-ekstraktion, 200 ml koncentrationsbestemmelse   95,-