Rammer for udlevering af biologisk materiale fra DNB til forskning

Nedenfor kan du downloade og læse 'Rammer for udlevering af biologisk materiale fra Danmarks Nationale Biobank til forskning", som beskriver, hvordan SSI sikrer rammerne for opbevaring, behandling og videregivelse af DNB's biologiske materiale og de tilhørende data.

Danmarks Nationale Biobank (DNB) er såvel organisatorisk som fysisk placeret på Statens Serum Institut (SSI). SSI modtager dagligt både biologisk restmateriale og tilhørende data fra patientbehandlinger, screeninger eller forskningsprojekter.  DNB omfatter således både biologisk materiale og et nationalt biobankregister med de biologiske prøvers tilhørende data, samt en oversigt over, hvor det biologisk materiale, der ikke opbevares i DNB, ellers befinder sig. DNB tilbyder derudover frysekapacitet for eksterne parter, som har brug for at kunne placere sine biologiske prøver under sikre forhold.

Som offentlig myndighed er SSI forpligtet til at følge ligebehandlingsprincippet, hvilket medfører, at alt materiale i både biobanken og det tilhørende register skal gøres tilgængeligt på lige vilkår for alle. SSI er omvendt også forpligtet til at sikre, at uvedkommende ikke får adgang til samlingerne. 

Læs mere her:

Rammer for udlevering af biologisk materiale fra Danmarks Nationale Biobank til forskning (pdf).

 

Oversigt over forskningsprojekter baseret på prøver udleveret fra Danmark Nationale Biobank

Oversigten indeholder udelukkende forskningsprojekter, der er baseret på biologiske prøver, som Statens Serum Institut har dataansvaret for. Alle forskningsprojekter er blevet godkendt i det videnskabsetiske komitésystem. 

 

2023  

Lipid dysregulation in people with Alzheimer's Dementia: A focus on WomenSystems Medicine 

 
Identifikation og karakterisering af interferon-autoantistoffer hos patienter med alfaherpesvirusinfektion i hjernen   
PREDICT, Center for Molecular Prediction of Inflammatory Bowel Disease   

 

2022

Identification of the epigenetic response to trauma – a prospective, observational study 

Prenatal Exposure to Endocrine Disrupting Chemicals and Risk of Testicular Cancer (DISRUPT)
Metabolske ændringer i graviditeten og risikoen for hjertemisdannelser hos barnet 

 

2021
GBS in the Elderly
Lyme Borreliose - Nye diagnostiske modaliteter
Prenatal exposure to perfluoroalkyl substances (PFAS) and risks for epilepsy
Biomarker Discovery and Validation in Autism Spectrum Disorder: A study of Neonatal Cord Blood in International Birth Cohorts
Føtal programmering af sædkvalitet
Eksponering for fluorstoffer som prædiktor for forløbet af covid-19
Immunitet mod SARS-CoV-2 i den brede population: etseroprevalence studie
Lyme Borreliose: Nye diagnostiske modaliteter
Angiotensin II status and COVID-19

SuPAR FOR SURVIVAL & RECURRENCE FOR PATIENTS WITH CLEAR CELL RENAL CELL CARCINOMA

 

2020
Vitamin D status og COVID-19

 

2019
Eksponeringer under graviditeten og risiko for type 1-diabetes hos barnet 
Analyzing Differences of Epigenetic Patterns and SNPs versus Vitamin D Levels during Pregnancy Compared to Epigenetic Patterns in type 1 diabetes Offsprings 
Nye behandlingsstrategier for motor neuron sygdom (MND) 
Investigation of a new class of biomarkers for chronic autoimmune and neuroinflammatory disease 
Biomarkers for autoimmune encephalitis 
Investigation of a new class of biomarkers for chronic autoimmune and neuroinflammatory disease – Disease Controls Serum 

 

2017
Tilstedeværelse af epigenetiske markører ved fødsel hos børn der senere udvikler cancer  
Nye veje mod effektiv immunterapi i Parkinsons sygdom 
Perfluorerede kemiske stoffer (PFC) og spontan abort 

 

2015
Pregnancy, Thyroid Screening, and Outcome Study. A study within the Danish National Birth Cohort
Genetiske varianter associeret med svær præeklampsi tidligt i graviditeten: et GWA-studie med fokus på exomet 
Ændringer i methylerings mønsteret ved udvikling af fedme 

 

2014
Undersøgelse af sammenhængen mellem HER2 i serum og tumorvæv ved cancer (adenokarcinom) i spiserør og mavesæk
Risiko for brystkræft hos unge danske kvinder: Fokus på miljøbelastende stoffer, genetisk disposition, vestlig livsstil, hormonforstyrrelser og komorbiditet