Om Danmarks Nationale Biobank

Initiativet til DNB blev taget ud fra ønsket om at sikre et biologisk ”rigsarkiv”. Det biologiske materiale i DNB opbevares bl.a. med henblik på diagnostisk analyse som led i patientbehandlingsforløb, til forebyggelse og bekæmpelse af smitsomme sygdomme og til sundhedsvidenskabelig forskning i øvrigt.

Tekster om Danmarks Nationale Biobank

Danmarks Nationale Biobank er den største og mest avancerede biobank i Danmark og er en helt enestående ressource internationalt til stor gavn for forskning i sygdommes årsager, deres forebyggelse og behandling.

Initiativet til Danmarks Nationale Biobank blev taget ud fra ønsket om at sikre et biologisk ”rigsarkiv” til fremtidig sundhedsvidenskabelig forskning og udvikling af forebyggelse og bekæmpelse af smitsomme sygdomme. Med Danmarks Nationale Biobank er der skabt mulighed for at udnytte det potentiale, der ligger i de mange biologiske prøver, som den danske sundhedssektor indsamler. Nogle af prøverne opbevares i Danmarks Nationale Biobank, mens andre opbevares i andre biobanker rundt om i landet. 

Danmarks Nationale Biobank består af tre dele:

  • Det Nationale Biobankregister, der indeholder detaljeret information om, hvilke prøver der er til rådighed i det danske sundhedsvæsen og de største danske forskningsbiobanker.
  • Den fysiske biobank, hvor mange af prøverne opbevares
  • Det Koordinerende Center, der vejleder og rådgiver forskere.

Ved hjælp af Det Nationale Biobankregister kan forskere få et unikt overblik over mere end 25 millioner biologiske prøver i danske biobanker. Det biologiske prøvemateriale fra et individ kan derefter kobles sammen med den store mængde data, der findes i de danske nationale registre, for eksempel indenfor sundhedsområdet.

Danmarks Nationale Biobank (DNB) består også af en avanceret  fryserinfrastruktur. Her opbevares de biologiske prøver bl.a. med henblik på diagnostisk analyse som led i et patientbehandlingsforløb hos egen læge eller hospitaler. Materialet anvendes også til forebyggelse og bekæmpelse af smitsomme sygdomme og til sundhedsvidenskabelig forskning i øvrigt. DNB bidrager således til at styrke den danske forskningsinfrastruktur og dermed mulighederne for dansk sundhedsforskning og internationalt forskningssamarbejde.

Danmarks Nationale Biobank blev til i samarbejde mellem den private og offentlige sektor med Novo Nordisk Fonden, Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser samt Lundbeckfonden som bidragydere.

 

Yderligere information

Læs og del vores brochure: Information about the Danish National Biobank (PDF).

Kontakt os

Er du borger, og handler din henvendelse om evt. biologisk materiale fra dig, bedes du kontakte os via din digitale postkasse.
Tryk på dette link for at skrive direkte til Danmarks Nationale Biobank fra Digital Post. Husk at have dit MitID klar.
Du kan også skrive digital post til DNB ved at logge på borger.dk, e-Boks.dk, Digital Post-appen eller mit.dk. Søg efter Statens Serum Institut under "Modtagere" og vælg derefter Danmarks Nationale Biobank.
Er du fritaget for digital post, kan du sende et papirbrev til nedenstående adresse. 
Andre henvendelser til Danmarks Nationale Biobank kan ske på:

E-mail: mail@nationalbiobank.dk
Tlf.: 51226605  Telefontid er fra 09:30 til 14:00
Adresse

Danmarks Nationale Biobank
Statens Serum Institut
Artillerivej 5
DK-2300 København S

Kontakt os

Er du borger, og handler din henvendelse om evt. biologisk materiale fra dig, bedes du kontakte os via din digitale postkasse.

Tryk på dette link for at skrive direkte til Danmarks Nationale Biobank fra Digital Post. Husk at have dit MitID klar.

Du kan også skrive digital post til DNB ved at logge på borger.dk, e-Boks.dk, Digital Post-appen eller mit.dk. Søg efter Statens Serum Institut under "Modtagere" og vælg derefter Danmarks Nationale Biobank.

Er du fritaget for digital post, kan du sende et papirbrev til nedenstående adresse. 

Andre henvendelser til Danmarks Nationale Biobank kan ske på:

E-mail: mail@nationalbiobank.dk
Tlf.: 51226605  Telefontid er fra 09:30 til 14:00

Adresse

Danmarks Nationale Biobank
Statens Serum Institut
Artillerivej 5
DK-2300 København S