Kontakt

Har du brug for at kontakte Danmarks Nationale Biobank?

Spørgsmål til informationsbrev om biologisk materiale

Hvis du har spørgsmål til det informationsbrev, som SSI har sendt ud, kan du ringe til vores callcenter på tlf. nr. 3232 1060 på alle hverdage mellem kl. 09:30 til 14:00.

Har du spørgsmål til SSI’s behandling af personoplysninger, kan du kontakte vores databeskyttelsesagent på mail ssidatabeskyttelse@ssi.dk.

Du kan også kontakte Indenrigs- og Sundhedsministeriets koncernfælles databeskyttelsesrådgiver Helle Ginnerup-Nielsen på mail databeskyttelse@sum.dk eller ved brev til Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Slotsholmen 10-12, 1216 København K, Att. Databeskyttelsesrådgiver.

Borger

Er du borger, og handler din henvendelse om personfølsomme oplysninger, bedes du kontakte os via digital post.

Via dette link kan du skrive direkte til os med digital post: Digital post til Danmarks Nationale Biobank

Du kan også skrive digital post til os ved at logge på borger.dk, e-Boks.dk, Digital Post-appen eller mit.dk. Søg efter Statens Serum Institut under "Modtagere" og vælg derefter Danmarks Nationale Biobank.

Er du fritaget for digital post, kan du sende fysisk post til denne adresse:

Danmarks Nationale Biobank
Statens Serum Institut
Artillerivej 5
DK-2300 København S

Andre henvendelser

Andre henvendelser til Danmarks Nationale Biobank kan ske på:
E-mail: mail@nationalbiobank.dk
Tlf.: 5122 6605

Svartider

Vi modtager i øjeblikket mange henvendelser, og vi besvarer dem hurtigst muligt.
Hvis din henvendelse handler om, at du ønsker at gøre brug af dine rettigheder efter databeskyttelsesreglerne (GDPR), skal du som udgangspunkt have svar inden for en måned. Eksempelvis hvis du har bedt om at få oplyst, hvilke oplysninger vi behandler om dig eller bedt om, at vi sletter oplysninger om dig. Svarfristen kan i nogle tilfælde forlænges med yderligere 2 måneder dvs. maksimalt 3 måneder. Hvis svarfristen forlænges, vil vi informere dig direkte inden for den første måned.