Information til dig om opbevaring af biologisk materiale
Ca. 3 mio. borgere vil modtage besked om, at Danmarks Nationale Biobank opbevarer prøver fra dem. Vi har samlet en række svar på, hvorfor og hvordan vi opbevarer prøver, og hvordan vi generelt behandler personoplysninger. Du kan finde svarerne her: Oftest stillede spørgsmål

Information til dig om opbevaring af biologisk materiale

Ca. 3 mio. borgere vil modtage besked om, at Danmarks Nationale Biobank opbevarer prøver fra dem. Vi har samlet en række svar på, hvorfor og hvordan vi opbevarer prøver, og hvordan vi generelt behandler personoplysninger. Du kan finde svarerne her: Oftest stillede spørgsmål

Vi styrker sundhed gennem sygdomskontrol og forskning

I Danmark har vi gode betingelser for at forske i borgernes sundhed. Det skyldes de nationale registre kombineret med biologisk materiale fra vores biobanker.
Når en patient får taget en biologisk prøve (fx blodprøve) hos sin praktiserende læge, hospital eller lignende, kan prøven blive sendt til analyse på SSI. Efter analysen kan der være restmateriale tilbage, som ofte vil blive gemt i Danmarks Nationale Biobank, så SSI kan foretage en ny analyse, hvis behovet opstår. Restmaterialet vil også kunne anvendes til forskning.
Danmarks Nationale Biobank er den største og mest avancerede biobank i Danmark og arbejder for bl.a. at styrke den danske sundhedsforskning og danskernes sundhed. Det gør vi ved at opbevare de biologiske prøver på en hensigtsmæssig og sikker måde. Vi vejleder bl.a. forskere i, hvordan de kan få gavn af biobankens ressourcer, og hvad det kræver at få udleveret biologisk materiale til forskningsprojekter.

I Danmark har vi gode betingelser for at forske i borgernes sundhed. Det skyldes de nationale registre kombineret med biologisk materiale fra vores biobanker.

Når en patient får taget en biologisk prøve (fx blodprøve) hos sin praktiserende læge, hospital eller lignende, kan prøven blive sendt til analyse på SSI. Efter analysen kan der være restmateriale tilbage, som ofte vil blive gemt i Danmarks Nationale Biobank, så SSI kan foretage en ny analyse, hvis behovet opstår. Restmaterialet vil også kunne anvendes til forskning.

Danmarks Nationale Biobank er den største og mest avancerede biobank i Danmark og arbejder for bl.a. at styrke den danske sundhedsforskning og danskernes sundhed. Det gør vi ved at opbevare de biologiske prøver på en hensigtsmæssig og sikker måde. Vi vejleder bl.a. forskere i, hvordan de kan få gavn af biobankens ressourcer, og hvad det kræver at få udleveret biologisk materiale til forskningsprojekter.

Temaer

Kontakt
Har du brug for at kontakte os, kan du finde mailadresser og telefonnumre under Om DNB/kontakt.
Her kan du også se svartider på din henvendelse. 

Kontakt

Har du brug for at kontakte os, kan du finde mailadresser og telefonnumre under Om DNB/kontakt.

Her kan du også se svartider på din henvendelse.