Det Koordinerende Center

Centeret er det rådgivende bindeled for forskere og samarbejdspartnere til biobanken, med ekspertise i modtagelse, fryselagring, fremfinding af biologiske prøver til forskning

Centeret udgør det administrative knudepunkt, der forbinder den fysiske biobank, biobankregisteret og laboratoriet, såvel som samarbejdspartnere ude fra. Det Koordinerende Center slår bro mellem parterne og fungerer som et centralt bindeled, der formidler kontakt og rådgiver om forskningsmuligheder og samarbejdets proces.

Et nært samarbejde med forskere og biostatistikere ved SSI’s afdeling for epidemiologisk forskning, gør det muligt at trække på afdelingens store viden inden for håndtering af store databaser og analyser af SNP- og sekventeringsdata. Det er med til at sikre et stærkt analysemiljø og kompetent rådgivende center.

Det Koordinerende Center har ansvaret for den daglige varetagelse af funktionerne i biobanken og opdatering af registeret.

Det Koordinerende Center slår bro mellem Danmarks Nationale Biobanks dele og eksterne samarbejdspartnere, ikke mindst til vores nabo ved Statens Serum Institut, Afdeling for Epidemiologisk Forskning.

Det Koordinerende Center slår bro mellem Danmarks Nationale Biobanks dele og eksterne samarbejdspartnere, ikke mindst til vores nabo ved Statens Serum Institut, Afdeling for Epidemiologisk Forskning.

Danmarks Nationale Biobank

Kontakt

Danmarks Nationale Biobank
T. 3268 9163 @. mail@nationalbiobank.dk Se profil