Biobankens organisation

Danmarks Nationale Biobank består af den fysiske biobank, et laboratorium, Det Koordinerende Center og en IT-afdeling.

Det Koordinerende Center

Det Koordinerende Center betjener både borgere og forskere. 

Borgere

Hvis du som borger ønsker at få oplyst, om Danmarks Nationale Biobank opbevarer prøver fra dig, eller hvis du ønsker at få evt. biologisk materiale destrueret, skal du kontakte Det Koordinerende Center.

Forskere

Centeret udgør det administrative knudepunkt, der forbinder den fysiske biobank, biobankregisteret og laboratoriet med samarbejdspartnere udenfor DNB. Det Koordinerende Center bygger bro mellem parterne og fungerer som et centralt bindeled, der formidler kontakt og rådgiver om forskningsmuligheder og samarbejdets proces.

Forskerne kan undervejs i processen have behov for rådgivning om fx hvilket materiale, der findes i DNB eller andre steder i forbindelse med en ansøgnings indgivelse. På grund af den særlige fagkundskab, som de ansatte i det Koordinerende Center besidder, bistår det Koordinerende Center også direkte forskerne med rådgivning i den forbindelse. Et nært samarbejde med forskere og biostatistikere på SSI gør det også muligt at trække på SSI's store viden inden for håndtering af store databaser og analyser af SNP- og sekventeringsdata.

Det Koordinerende Center yder ligeledes sekretariatsbistand til Biobankens Indstillingsudvalg.

Biobankens laboratorium

I Biobankens laboratorium samarbejder bioanalytikere, laboranter og laboratorieassistenter om at modtage, registrere, håndtere, behandle og sikre kvaliteten af biologiske prøver. Vores dygtige team er også ansvarligt for at fremfinde prøver til destruktion samt til de forskningsprojekter, der er behandlet i DNBs Koordinerende Center og har alle nødvendige godkendelser. Her finder vi prøver frem via manuel plukning og automatiserede plukkerobotter. Vi arbejder målrettet for at sikre, at hver eneste prøve håndteres professionelt og præcist, da vi ved, hvor vigtige og værdifulde de er for forskningen.

Vi anvender Hamilton Liquid Handling robotter til at automatisere håndteringen af prøver. Ved at benytte en Hamilton-robot til pipettering af prøver og DNA-oprensning sikrer vi en høj effektiviteten og reducerer risikoen for menneskelige fejl i laboratoriet. De processer, der foregår manuelt, bliver altid understøttet af it-programmer for at sikre sporbarhed og undgå de fejlkilder, der kan opstå ved manuelt arbejde.

Vores engagement og ekspertise gør os til en pålidelig samarbejdspartner for forskere og sundhedspersonale, uanset om prøverne skal bruges til diagnostik, behandling eller videnskabelig forskning. Borgerne kan også føle sig trygge på, at en eventuel destruktionssag håndteres korrekt.  

Biobankens IT-afdeling

Biobankens IT-afdeling sikrer, at alle biologiske prøver bliver registreret på rette vis, så man til enhver tid har et overblik over Biobankens prøver og kan fremfinde dem efter behov. Derudover er IT-afdelingen ansvarlig for at vedligeholde og opdatere Biobankregisteret. 

Kontakt os

Er du borger, og handler din henvendelse om evt. biologisk materiale fra dig, bedes du kontakte os via din digitale postkasse.
Tryk på dette link for at skrive direkte til Danmarks Nationale Biobank fra Digital Post. Husk at have dit MitID klar.
Du kan også skrive digital post til DNB ved at logge på borger.dk, e-Boks.dk, Digital Post-appen eller mit.dk. Søg efter Statens Serum Institut under "Modtagere" og vælg derefter Danmarks Nationale Biobank.
Er du fritaget for digital post, kan du sende et papirbrev til nedenstående adresse. 
Andre henvendelser til Danmarks Nationale Biobank kan ske på:

E-mail: mail@nationalbiobank.dk
Tlf.: 51226605
Adresse

Danmarks Nationale Biobank
Statens Serum Institut
Artillerivej 5
DK-2300 København S

Kontakt os

Er du borger, og handler din henvendelse om evt. biologisk materiale fra dig, bedes du kontakte os via din digitale postkasse.

Tryk på dette link for at skrive direkte til Danmarks Nationale Biobank fra Digital Post. Husk at have dit MitID klar.

Du kan også skrive digital post til DNB ved at logge på borger.dk, e-Boks.dk, Digital Post-appen eller mit.dk. Søg efter Statens Serum Institut under "Modtagere" og vælg derefter Danmarks Nationale Biobank.

Er du fritaget for digital post, kan du sende et papirbrev til nedenstående adresse. 

Andre henvendelser til Danmarks Nationale Biobank kan ske på:

E-mail: mail@nationalbiobank.dk
Tlf.: 51226605

Adresse

Danmarks Nationale Biobank
Statens Serum Institut
Artillerivej 5
DK-2300 København S