Kvalitetssikring

I Danmarks Nationale Biobank (DNB) arbejder vi på at blive akkrediteret inden udgangen af 2020

En akkreditering er en statslig anerkendelse af virksomhedens kompetencer og uvildighed med det formål at fremme tilliden til virksomhedens ydelser. I Danmark er det DANAK som kontrollerer og efterprøver virksomheder.

I DNB har vi valgt at arbejde efter en helt ny standard målrettet biobanker (ISO/DIS 20387). Standarden præciserer krav til kompetent, upartisk og stabil drift af en biobank (inklusiv kvalitetskontrol), som sikrer biologisk materiale og data af en høj kvalitet.

DANAK logo og registreringsnummer

Vi er i fuld gang med at tilrettelægge og beskrive et kvalitetsledelsessystem, som på en hensigtsmæssig måde sikrer kvaliteten af DNB’s ydelser. Det er et stort stykke arbejde, som er foran os, og som vil inddrage alle medarbejdere i DNB.

Med afsæt i kvalitetsstandarden arbejder vi løbende med optimering af DNB’s processer og ydelser, så biologisk materiale kan stilles til rådighed for forskere, samtidig med at krav til kvalitet, dokumentation og tilladelser er overholdt.

Vi svarer meget gerne på jeres spørgsmål eller deler vores erfaringer i forhold til kvalitetssikring, akkreditering eller procesoptimering.

Danmarks Nationale Biobank

Kontakt

Danmarks Nationale Biobank
T. 5122 6605 @. mail@nationalbiobank.dk Se profil