Biobankbygningen

Biobankbygningen på Statens Serum Instituts område dækker 3.225 m2  og er udstyret med avanceret robot-teknologi, som skal sikre hurtig og sikker modtagelse, opbevaring og fremfinding af de biologiske prøver.

Sikker og effektiv opbevaring

Ekspert-viden og ny, avanceret teknologi i skøn forening sikrer, at de mange biologiske prøver kan opbevares sikkert i mange år, og at de hurtigt kan findes frem igen, når først de er sat ind i fryserne. De automatiserede systemer styrer lagring og fremfinding af prøver, og systemerne kan håndtere flere tusinde prøver pr. time

En 19 meter lang fryser er et centralt element i den ny biobank. Her er omkring 4 millioner 0,5 ml rør og med op til 3 millioner PKU-kort opbevaret ved -20 C.

I efteråret 2014 blev yderligere installeret en analyserobot (COBAS6000), som gør biobanken i stand til at analysere en lang række biokemiske og immunologiske parametre på biobankmaterialet.

Ydermere er ultimo 2014 ibrugtaget en -80 C automatiseret fryser med en kapacitet på 6 mill 0,5 ml.

Energi og oversvømmelser

Selve bygningen er opført i tre etager med kælder og er særligt sikret mod oversvømmelse med indvendige drænsystemer i kælderkonstruktionen. Alle biologiske prøver og frysere opbevares i stueplan. Endvidere er bygningen udstyret med et system, der genbruger overskudsvarmen fra fryserne til varmt brugsvand og opvarmning af kontorer og laboratorier på 2. og 3. sal.

 

biobank snit