Retningslinjer for DNB

Nedenfor kan du downloade og læse Danmarks Nationale Biobanks (DNB) Governance, som beskriver, hvordan SSI sikrer rammerne for opbevaring, behandling og videregivelse af DNB's biologiske materiale og de tilhørende data.         

DNB's Governance er under revision. Vi forventer at gøre den tilgængelig på denne side i løbet af efteråret 2023. 

DNB er såvel organisatorisk som fysisk placeret på SSI. SSI modtager dagligt både biologisk restmateriale og tilhørende data fra patientbehandlinger, screeninger eller forskningsprojekter.  DNB omfatter således både biologisk materiale og et nationalt biobankregister med de biologiske prøves tilhørende data, og også en oversigt over, hvor det biologisk materiale, der ikke opbevares i DNB ellers befinder sig. DNB tilbyder derudover frysekapacitet for eksterne parter, som har brug for at kunne placere sine biologiske prøver under sikre forhold.

Som offentlig myndighed er SSI forpligtet til at følge ligebehandlingsprincippet, hvilket medfører, at alt materiale i både biobanken og det tilhørende register skal gøres tilgængeligt på lige vilkår for alle. SSI er omvendt også forpligtet til at sikre, at uvedkommende ikke får adgang til samlingerne. 

Læs mere i Governance for Danmarks Nationale Biobank. (link til pdf indsættes her.)