Adgang til biologisk materiale

Alle projekter skal anmeldes til en videnskabsetisk komité, derefter ansøges biobanken og prøverne udleveres

Adgang til biobankens prøver kan opnås i fire trin.

Adgang til biobankens prøver kan opnås i fire trin.

De 4 trin in forsker skal igennem for at få udleveret biologiske prøver

1) Anmeld projektet til en videnskabsetisk komité

For at få adgang til det biologiske materiale skal projektet anmeldes til en videnskabsetisk komité (VEK). Det er et krav i dansk lovgivning, at alle sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter, hvori der indgår humant biologisk materiale, har opnået godkendelse. Forskere fra udlandet, der samarbejder med en dansk dataansvarlig, enten i form af en offentlig forskningsinstitution eller et etableret ikke-kommercielt forsknings- og analysemiljø, kan få adgang til materiale fra DNB. Ligeledes kan danske og udenlandske virksomheder, der samarbejder med en dansk dataansvarlig, i form af en offentlig forskningsinstitution eller et etableret ikke-kommercielt forsknings- og analysemiljø, få adgang til materiale fra DNB.

2) Ansøg om adgang via Forskerservice ved Sundhedsdatastyrelsen

Når godkendelse er opnået, ansøges gennem den fælles nationale indgang til biologi og data, Forskerservice ved Sundhedsdatastyrelsen. Ansøgningen videresendes herefter til det Koordinerende Center, som varetager den videre sagsgang. Ud over VEK-godkendelse, skal der ligeledes indsendes projektbeskrivelse, udtræksbeskrivelse og godkendelse fra økonomisk ansvarlig af, at der findes midler til at dække udgifter ifm. fremfinding af prøver. Findes de ønskede prøver i eksterne biobanker, kan det Koordinerende Center stå for kommunikationen med de pågældende biobanker, således at forskeren kun skal ansøge om adgang ét sted. Det Koordinerende Center kan ligeledes vejlede og rådgive om adgang til materiale.

3) Projektet bedømmes i Biobankens Indstillingsudvalg

Alle indkomne ansøgninger behandles af Biobankens Indstillingsudvalg (BIU). Udvalget består af følgende medlemmer: 2 personer udpeget af SSI, herunder formanden, 1 person udpeget af det Frie Forskningsråd | Sundhed og Sygdom, 1 person udpeget af Danske Regioner, og 1 person udpeget af foreningen Danske Patienter. BIU vurderer ansøgninger i den rækkefølge de modtages og tilstræber at svare forskeren inden for 1 måned efter modtagelse af komplet ansøgning.

4) Prøverne udleveres

Der aftales vilkår for udlevering mellem DNB's laboratorium og forskeren. Der udleveres normalt ikke mere end 100 µl serum/plasma eller 1 µg DNA. Prøverne fremfindes og udleveres.

Læs mere

For mere information, se venligst vores Vejledning i adgang til biologisk materiale og data fra Danmarks Nationale Biobank, Statens Serum Institut (PDF).

Danmarks Nationale Biobank

Kontakt

Danmarks Nationale Biobank
T. 51226605 @. mail@nationalbiobank.dk Se profil