Det Nationale Biobankregister

Det Nationale Biobankregister giver forskere fra ind- og udland online adgang til data fra samtlige biobanker, der deltager i initiativet

I det Nationale Biobankregister kobles information om biologiske prøver med data fra de danske registre. Når man søger i registeret, er det muligt at undersøge, hvilket prøvemateriale, der findes for personer med en given sygdomsdiagnose. Der kan søges på diagnosetidspunktet, selv før sygdommen manifesterer sig, hvilket giver unik mulighed for at lave prospektive studier. Det Nationale Biobankregister er åbent for alle og gratis at bruge.

Illustration af Det Nationale Biobanksregister

Søg i det Nationale Biobankregister

Via et samarbejde mellem store, danske biobanker på hospitaler, universiteter og andre forskningsinstitutioner bliver registeret jævnligt opdateret med data om tilgængelige prøver. Disse data bliver koblet med data fra CPR-registeret, Landspatientregisteret og Patologiregisteret på individniveau. Aggregerede datasæt er til rådighed via registerets søgefunktion, som kan tilgås af forskere fra hele verden.

Følgende samlinger kan tilgås

Samlingerne kan linkes til følgende

  • Det Centrale Personregister indeholder information om individer, der bor i Danmark, f.eks. køn, fødselsdato og sted, statsborgerskab etc.
  • Landspatientregisteret indeholder hospitals-relateret information, f.eks. behandlende afdeling, dato og tid for indlæggelse og udskrivning, behandling, diagnose og operation
  • Patologiregisteret information om patologiske undersøgelser, type, beskrivelse, microscopi, konklusion, diagnose