Børneleukæmi - et forskningsprojekt

DNB's prøver bruges i forskellige sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter og har blandt andet været brugt i et projekt om børneleukæmi.

Et eksempel på den forskning, DNB's prøver kan benyttes til, er et projekt om børneleukæmi.

Børneleukæmi er en fællesbetegnelse for flere former for leukæmi, der samlet set er relativt sjældne. Sygdommen kan helbredes hos de fleste børn, men desværre ikke alle, og er under alle omstændigheder belastende, for både for børnene og deres familier. Ved hjælp af blodprøver fra Danmarks Nationale Biobank ønskede forskere ved SSI og Rigshospitalet at blive klogere på, hvorfor børn får leukæmi. Sådan viden kan forbedre mulighederne for forebyggelse og behandling i fremtiden.

Ved at analysere blodprøver taget kort tid efter fødslen fandt forskerne, at der var otte biomarkører for immunsystemets funktion, der havde andre niveauer hos børn, der senere udviklede leukæmi, end hos børn, der forblev raske. Undersøgelsen tyder derfor på, at immunsystemet hos børn med leukæmi er anderledes indstillet end hos raske børn allerede fra fødslen, hvilket kan være medvirkende årsag til at sygdommen opstår.

Resultaterne af projektet har gjort forskningen i årsagerne til leukæmi hos børn mere målrettet, ligesom den samlede viden om børneleukæmi er blevet større. På den baggrund er man kommet tættere på screening med henblik på forebyggelse og tidlig behandling.

Den videnskabelige artikel på engelsk fra forskningsprojektet kan læses her: Originalartikel udgivet i september 2018